เอสวีแอล กรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการประชุม Town Hall Meeting Q2/2566

27 Apr 2023

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร เอสวีแอล กรุ๊ป นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน 3 กลุ่มธุรกิจของเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) - กลุ่มโลจิสติกส์, กลุ่มพร็อพเพอตี้ และกลุ่มฟู้ด ซิสเต็ม จัดประชุม Town Hall Meeting Q2/2566 เพื่อให้ 3 กลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุน ได้นำเสนอผลงานในไตรมาส 1 และแผนการดำเนินงานของไตรมาส 2 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน เอสวีแอล กรุ๊ป สำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในการประชุม

เอสวีแอล กรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการประชุม Town Hall Meeting Q2/2566