รพ. สมิติเวชจับมือ ธ.ทิสโก้ ร่วมดูแลสุขภาพ และวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอย่างมีคุณภาพ เพราะ #เราไม่อยากให้ใครป่วย

06 Jul 2023

โรงพยาบาลสมิติเวชร่วมมือกับธนาคารทิสโก้ วางแผนเกษียณให้ลูกค้าอย่างครบวงจรที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 100 ปี ทั้งด้านสุขภาพและการเงิน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพ ความรู้ด้านการเงินและผลิตภัณฑ์สุดคุ้มให้ลูกค้าทั้งสองฝ่าย

รพ. สมิติเวชจับมือ ธ.ทิสโก้ ร่วมดูแลสุขภาพ และวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอย่างมีคุณภาพ เพราะ #เราไม่อยากให้ใครป่วย

นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเกษียณมองว่าการวางแผนเกษียณที่ดีนอกจากต้องคำนึงถึงการวางแผนเรื่องการเงินที่มากเพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ยืนยาวถึง 100 ปี แล้ว ยังควรต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณในประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากแผนการเงิน (Non Financial) ด้วย โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพเชิงลึกซึ่งเป็นหนึ่งในการเตรียมพร้อมด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยร้ายแรง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งก่อนและหลังเกษียณ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักของคนวัยเกษียณ

ธนาคารทิสโก้จึงจับมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นนวัตกรรมที่สามารถค้นหา และเตรียมตัววางแผนก่อนเกิดโรคในอนาคต เพราะเราอยากให้คุณสุขภาพดี และ #เราไม่อยากให้ใครป่วย จึงขอเชิญลูกค้าทิสโก้เวลธ์ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุขภาพไร้ขีดจำกัด เพียงแสดง EDM (Electronic direct mail) ที่ได้รับจากธนาคารทิสโก้แก่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท หรือ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ รับทันทีสิทธิ์สมาชิก Samitivej FIRST เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับค่าห้องพักพยาบาลผู้ป่วยในไม่จำกัดจำนวนคืน ตลอดอายุสมาชิก ส่วนลด 5% สำหรับ Special Computer X-ray ได้แก่ MRI และ CT SCAN ส่วนลดพิเศษสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

และสำหรับลูกค้าสมิติเวชที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารทิสโก้ เพียงแสดง WELL Application ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท หรือซื้อกองทุนรวมขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ผ่านธนาคารทิสโก้ รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากธนาคารทิสโก้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ บริการที่ปรึกษาการเงินเฉพาะบุคคล เพื่อวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ การลงทุน และประกันส่วนลดพิเศษจากร้านค้า สถานบริการ ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมงานสัมมนาการเงินการลงทุน และสุขภาพ รวมถึงได้รับนิตยสารรายไตรมาส และวารสารเศรษฐกิจและกลยุทธ์ลงทุนรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

นายพิชากล่าวอีกว่า และเพื่อให้ลูกค้าของทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุด ธนาคารทิสโก้ร่วมกับสมิติเวชจะร่วมกันผลักดันให้ลูกค้าเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนเกษียณทั้งสุขภาพและการเงินผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานสัมมนาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และความสำคัญของการตรวจสุขภาพผ่าน DNA ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุกและแม่นยำ สามารถนำมาวางแผนการดูแลสุขภาพในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวช

อีกทั้ง ธนาคารทิสโก้ยังช่วยเหลือสังคมผ่านการสนับสนุนกองทุนสมิติเวช New Life ซื้อกระบอกน้ำ Celeb Bottle ที่ออกแบบโดย ศิลปิน ดารา เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ต้องได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยเด็กที่ต้องปลูกถ่ายไขกระดูก และเด็กที่ต้องผ่าตัดรักษากระดูกหลังคด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เปิดเผยว่า "เป้าหมายของสมิติเวช คือ #ไม่อยากให้ใครป่วย แนวทางของเราจะเน้นไปที่การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในแต่ละช่วงวัย ร่วมกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาดูและสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการแพทย์ และมีชีวิตที่ยืนยาวที่มีความสุข การร่วมมือกับธนาคารทิสโก้ในครั้งนี้ ถือเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การมีสุขภาพที่ดีในวัยเกษียณทั้งในเรื่องสุขภาพกายและการเงิน เพราะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งที่คนวัยเกษียณกังวล และมอบสิทธิพิเศษทางสุขภาพมากมายให้กับลูกค้าของธนาคารทิสโก้

นอกจากนี้ สมิติเวชตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Agile Organization of Value) มากกว่าการเป็นองค์กรแห่งความสำเร็จ และการสร้าง Community ให้แข็งแรงด้วยการนำความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ สร้างคุณค่าคืนสู่สังคม ตั้งแต่ปี 2553 โดยให้ความช่วยเหลือน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสผ่าน 3 กองทุน สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก และสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกหลังคด โดยปัจจุบันได้ช่วยเหลือน้องๆไปกว่า 200 คน ให้ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง