ธ.ทิสโก้ จับมือ สมิติเวช จัดกิจกรรม "SECRET of Wealth SECRET of DNA"

11 Oct 2023

ธนาคารทิสโก้ และโรงพยาบาลสมิติเวช ในฐานะพันธมิตรด้านการตลาด จัดกิจกรรม "SECRET of Wealth SECRET of DNA" ให้ความรู้การวางแผนป้องกันความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพ และการลงทุนด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรมการตรวจยีน ให้กับลูกค้า TISCO Wealth และ สมาชิก VIP SAMITIVEJ โดยมี นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย) และ นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท (ที่สามจากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ธ.ทิสโก้ จับมือ สมิติเวช จัดกิจกรรม "SECRET of Wealth SECRET of DNA"

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู อายุรแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชพันธุศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์สมิติเวช (ที่สี่จากซ้าย) พูดคุยในหัวข้อ SECRET OF DNA ลงทุนด้านสุขภาพ ป้องกันก่อนเกิดโรค กับนวัตกรรมการตรวจยีน และนายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่หนึ่งจากซ้าย) ให้ความรู้ในข้อ SECRET OF Wealth วางแผนคุ้มครองความมั่งคั่งด้วยประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง

พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรม Family Tree ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด Thai CV Rick Score ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายให้ผู้ร่วมงานทุกท่านอีกด้วย