ดี-แลนด์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

06 Jul 2023

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการส่งมอบน้ำดื่มดี-แลนด์ ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างพลังกายและแรงใจให้กับผู้ร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ดี-แลนด์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร