กทม.ปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิตตามหลัก Universal Design

02 Jan 2024

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพและวิจารณ์ทางเท้าบริเวณเพลินจิต ถนนสุขุมวิท ถูกตัดและทำเป็นช่องเว้าไม่สะดวกในการใช้งานว่า การปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิต ช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงทางรถไฟสายท่าเรือ เขตปทุมวัน เป็นการดำเนินการตามรูปแบบมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หลักการออกแบบอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ทุกคนได้มีสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งการปรับปรุงทางเท้าดังกล่าว ได้ขยายความกว้างของทางเท้า เพื่อให้สามารถเดินสัญจรได้ต่อเนื่อง โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร รวมถึงได้ติดตั้งกระเบื้องทางเท้า Blind Block (Braille Block) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้สัญจรอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

กทม.ปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิตตามหลัก Universal Design

ส่วนการปรับปรุงระดับทางเข้าออกของอาคารเอกชน ทางลาด และบริเวณทางข้ามถนน จะต้องใช้ระยะเวลาปรับปรุง 180 วัน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงในพื้นที่ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.67 สำหรับบริเวณจุดเว้าช่องจอดรถตามภาพถ่ายเป็นช่องเว้าตามสภาพเดิม ซึ่งมีความจำเป็นต้องคงไว้เช่นเดิม เพื่อให้สามารถจอดรถชั่วคราว รถฉุกเฉิน รถเสีย รถส่งของ และรถรับส่งคน ซึ่งจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรชะลอตัวบนถนนเพลินจิต อย่างไรก็ตาม สนย.ได้รื้อย้ายสิ่งกีดขวางทางเท้าบริเวณดังกล่าวออก เพื่อให้พื้นที่ทางเท้ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

กทม.ปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิตตามหลัก Universal Design
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit