สสก.2 จ.ราชบุรี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

04 Jan 2024

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

สสก.2 จ.ราชบุรี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

สสก.2 จ.ราชบุรี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567