5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

19 Dec 2023

การเลือกบริการตรวจสุขภาพ กับสถานพยาบาลถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการตรวจสุขภาพจะช่วยให้เรารู้ทันสภาพร่างกายของเรา ที่สำคัญหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆ ทำให้มีโอกาสรักษาหายขาดได้ ไม่ปล่อยให้โรคลุกลาม ดังนั้นเราควรเลือกสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และมีการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.. 5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว
  1. ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษา โดยอายุรแพทย์
  2. แปลผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
  3. มีห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล Laboratory Quality Accreditation (LA)
  4. มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำมีมาตรฐาน และมีทีมแพทย์ที่สามารถตรวจรักษาได้ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ (โรคซับซ้อน)
  5. ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่จุดลงทะเบียน จนสิ้นสุดการรับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit