ซีเอ็นเอช เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

01 Feb 2024

ซีเอ็นเอช ได้รับการยกย่องจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) หรือ Future Farmers of Thailand (FFT) ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในด้านการพัฒนาการศึกษาการเกษตรในประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่คุณชุน วอยเทร่า (Chun Woytera) ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบริษัทซีเอ็นเอช ในงานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 44 ของอกท. ณ จังหวัดลำพูน

ซีเอ็นเอช เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

คุณชุน วอยเทร่า (Chun Woytera) กล่าวว่า "บริษัทซีเอ็นเอชมีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอนาคตของอุตสาหกรรมการเกษตร บริษัทฯได้ร่วมมือกับนักวิชาการจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเกษตรที่สำคัญสำหรับเกษตรกรไทยในอนาคต"

"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการศึกษา เทคโนโลยี และการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ บริษัทฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักและสนับสนุนบทบาทที่สำคัญขององค์การอกท.ในการส่งเสริมอนาคตของอุตสาหกรรมการเกษตรที่สร้างสรรค์ ยั่งยืน และครบวงจร" คุณชุนกล่าวเสริม

ซีเอ็นเอช เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของอกท. โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้จัดการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ซีเอ็นเอช ยังได้บริจาคเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่ง

"ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทซีเอ็นเอช เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการเกษตรกรรมอย่างแท้จริง ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ทำให้เราสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเพื่อพัมนาทักษะและความรู้ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของการเกษตรสมัยใหม่ในอนาคต" นายทองอาบ บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์และประธานคณะกรรมการอำนวยการอกท.ระดับภาคเหนือ กล่าว

การประชุมวิชาการตลอด 5 วันที่จังหวัดลำพูนในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพื้นที่สำหรับแสดงผลงานสร้างสรรค์จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรและอาชีวศึกษาของประเทศไทย ซึ่งตัวแทนจำหน่ายของบริษัทซีเอ็นเอช ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในนิทรรศการของงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ชุมชนเกษตรกรรม และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม อาทิ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ และการแข่งขันทางวัฒนธรรมและสันทนาการ เป็นต้น

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) หรือ Future Farmers of Thailand (FFT) ได้รับแรงบันดาลใจมาจากองค์กรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า Future Farmers of America (FFA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จในอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และเทคโนโลยีการเกษตร โดยบริษัทซีเอ็นเอช ได้ให้การสนับสนุน FFA มายาวนานกว่า 75 ปี และในปัจจุบันยังคงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญขององค์กร

คุณทองอาบ บุญอาจ (กลาง) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการอกท. ระดับภาคเหนือ ร่วมด้วยคุณชุน วอยเทร่า (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซีเอ็นเอช, คุณขวัญจิตร เนตรประภา (ที่ 7 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่ายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทซีเอ็นเอช, คุณวราภรณ์ จงจิตร (ที่ 6 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทซีเอ็นเอช และนักเรียนจากวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของอกท. ณ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 44 จังหวัดลำพูน

ซีเอ็นเอช เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44