มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สานต่อความสำเร็จโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ เดินหน้าเปิดตัวรุ่นที่ 2 สนับสนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ภาษาจีนในช่วงเยาว์วัย

05 Feb 2024

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิ   ป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2566 ที่ผ่านมา จึงมีเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองและน้อง ๆ ที่สนใจเรียนภาษาจีนระบบใหม่ เน้นความสนุกสนานในการเรียน ผ่านรูปแบบกิจกรรมและเกมส์สนุก ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อช่วยให้น้อง ๆ จดจำและเข้าใจคำศัพท์อย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้น ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงได้จัดโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ รุ่นที่ 2" ขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2567 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง ได้เรียนภาษาจีนด้วยความสนุกสนานอย่างมีคุณภาพ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สานต่อความสำเร็จโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ เดินหน้าเปิดตัวรุ่นที่ 2 สนับสนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ภาษาจีนในช่วงเยาว์วัย

โครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" เกิดขึ้นจากดำริของ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญที่เยาวชนไทยควรได้มีโอกาสเริ่มเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่ในช่วงเยาว์วัย ถือเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมและสร้างพัฒนาการทางภาษาได้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนภาษาจีนในระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย จึงได้แต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการสร้างรากฐานภาษาจีนให้เข้มแข็ง" ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 10 ท่าน โดยมี "นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์" เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ จัดโครงการนำร่อง คือ  "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" จัดสอนโดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเน้นภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด "สนุกเล่น สนุกเรียน" ตลอดกิจกรรมมีอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ในระหว่างรอบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองยังได้เข้าคอร์สเรียนภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ  ได้อีกด้วย และที่สำคัญสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

โครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ รุ่นที่ 2" จัดสอน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส เรียนทุกวันเสาร์ รวม 4 สัปดาห์  (วันที่ 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2567) รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น และน้อง ๆ ที่เรียนครบ 4 สัปดาห์ จะได้ใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ อีกด้วย เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 และประกาศผลวันที่ 26 มีนาคม 2567 (ทาง Facebook หัวเฉียวแพทย์แผนจีน กรุงเทพ : https://www.facebook.com/huachiewtcm)  โดยคัดเลือกจากน้อง ๆ ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

  1. เด็กช่วงอายุ 6-10 ปี ในเขตกรุงเทพฯ
  2. ผู้ปกครองสนใจเรียนรู้ภาษาจีนในช่วงที่รอลูกร่วมกิจกรรม
  3. ผู้ปกครองและเด็กมีความพร้อมร่วมกิจกรรมครบทั้ง 4 สัปดาห์

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/EotbLCEsi8DPR9bt6 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-223-1111 ต่อ 626, 627 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.)