กทม.เตรียมพร้อมประตูระบายน้ำ-เครื่องสูบน้ำ รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง 9-13 ก.พ.นี้

06 Feb 2024

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 9-13 ก.พ.67 ว่า สนน.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 9-13 ก.พ.67 ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ และคลองพระโขนง ความยาวประมาณ 88 กิโลเมตร โดยเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรของ กทม.ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร แนวป้องกันของเอกชน หรือหน่วยงานราชการอื่น ความยาวประมาณ 3.85 กิโลเมตร และแนวป้องกันชั่วคราว หรือแนวป้องกันตนเองที่มีระดับน้ำต่ำและความมั่นคงแข็งแรงไม่เพียงพอ หรือแนวฟันหลอความยาวประมาณ 4.15 กิโลเมตร เช่น แนวป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน กองทัพเรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาสนสถาน หรือศาลเจ้า ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อู่จอดเรือ ร้านค้า สถานประกอบการร้านอาหารริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น

กทม.เตรียมพร้อมประตูระบายน้ำ-เครื่องสูบน้ำ รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง 9-13 ก.พ.นี้

ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมกระสอบทรายพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเรียงกระสอบทราย เพื่อเสริมความสูงของแนวคันกั้นน้ำกับเสริมความมั่งคงแข็งแรง เพื่อป้องกันน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูงให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร หรือแนวฟันหลอ รวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวริมแม่น้ำ อีกทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังในช่วงก่อนเวลาที่น้ำจะขึ้นทุกวันตามจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งตามบ่อสูบน้ำต่าง ๆ ตามแนวริมแม่น้ำทุกจุดให้พร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งมีแผนปฏิบัติการให้สถานีสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาปฏิบัติการลดระดับน้ำในคลองต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ และเร่งสูบระบายหากเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมเข้ามาในพื้นที่

นอกจากนั้น ได้ตรวจสอบความพร้อมประตูระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความพร้อมใช้งานทุกจุด สำหรับชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมต้องติดตามสถานการณ์น้ำเหนือ เวลาน้ำขึ้นเต็มที่ในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th/, www.prbangkok.com, Facebook : @BKK.BEST, X(Twitter) : @BKK_BEST รวมถึงรับแจ้งเหตุปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม.โทร.02 248 5115 หรือแจ้งปัญหาทางระบบ Traffy Fondue ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กทม.เตรียมพร้อมประตูระบายน้ำ-เครื่องสูบน้ำ รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง 9-13 ก.พ.นี้