โรงแรมแคนทารีบ้านฉางร่วมกิจกรรมวันเด็กแจกอาหาร-เครื่องดื่ม ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง

31 Jan 2024

กิตติเดช คุ้มม่วง (แถวหน้าคนที่ 7 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง เป็นตัวแทนโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแจกอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน โดยมี ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา (แถวหน้าคนที่ 5 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง กิติพงศ์ อุระวัตร (แถวหน้าคนที่ 6 จากซ้าย) นายอำเภอเมืองบ้านฉาง สมชาย วสุอนันต์กุล (แถวหน้าคนที่ 3 จากซ้าย) ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านฉาง และ พ.ต.ต.ธนภัทร นางาม (แถวหน้าคนที่ 2 จากซ้าย) (สวป.(ชส.)สภ.บ้านฉาง) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง

โรงแรมแคนทารีบ้านฉางร่วมกิจกรรมวันเด็กแจกอาหาร-เครื่องดื่ม ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง