ปฏิทินเก่ามีค่า อย่าเพิ่งทิ้ง! SMILE INSURE BROKER ขอส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อใช้ผลิต "อักษรเบรลล์" สำหรับผู้พิการทางสายตา

31 Jan 2024

ผู้บริหารและทีมงาน SMILE INSURE BROKER ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปใช้ผลิต "อักษรเบรลล์" สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด พร้อมร่วมชมขั้นตอนการผลิตอักษรเบรลล์ และยังมีการผลิตตำราเรียนเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาแต่กำเนิด ซึ่งที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดแห่งนี้เป็นสถานที่เดียวที่ผลิตตำราเรียนเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนส่งให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

ปฏิทินเก่ามีค่า อย่าเพิ่งทิ้ง! SMILE INSURE BROKER ขอส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อใช้ผลิต "อักษรเบรลล์" สำหรับผู้พิการทางสายตา

โดยปฏิทินที่ SMILE INSURE BROKER นำมาบริจาคในปีนี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดจะนำไปผลิตเป็นปฏิทินอักษรเบรลล์ ซึ่งขนาดที่เหมาะสมในการผลิตเป็นปฏิทินอักษรเบรลล์ คือ ขนาด 7 x 10 นิ้ว (กว้าง x ยาว) แต่ปฏิทินขนาดอื่นก็สามารถส่งมาได้เหมือนกัน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา ด้วยการนำปฏิทินเก่ามาบริจาค สามารถส่งหรือมาบริจาคด้วยตนเอง ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เลขที่ 78/2 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ ปากเกร็ด 1  ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด        จ.นนทบุรี หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02-583-6518 มือถือ 081-376-4895

สอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับประกันรถยนต์ หรือประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่ได้
Website:  www.SmileInsure.co.th 
Facebook: SMILE INSURE 
Line Official: @smileinsure 
Tel. 02-233-9999

ปฏิทินเก่ามีค่า อย่าเพิ่งทิ้ง! SMILE INSURE BROKER ขอส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อใช้ผลิต "อักษรเบรลล์" สำหรับผู้พิการทางสายตา