อว. เสิร์ฟความสนุกกับแหล่งเรียนรู้สุด "SCREAM" "NSM Science Square จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา"

19 Jan 2024

ปิดฉากลงแล้วกับงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดเต็ม 3 แห่ง ที่ กระทรวง อว. ถนนโยธี, ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีน้องๆ เยาวชนและผู้ปกครองต่างให้ความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่นในทุกพื้นที่นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า "งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ปีนี้ ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างมาก โดยเยาวชนได้สนุกสร้างสรรค์ไปกับกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้ง On Site , On Hands และ Online โดยบรรยากาศเราจะเห็นครอบครัวพากันมาร่วมทำกิจกรรมภายในงานเป็นจำนวนมาก ยิ่งในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เต็มไปด้วยครอบครัวที่พาลูกพาหลานตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตมาชมงานอย่างคึกคัก ทั้ง 3 พื้นที่ ทั้งกระทรวง อว. เดอะ สตรีท รัชดา และอพวช. คลองห้า ปทุมธานี นอกจากการจัดกิจกรรมวันเด็กที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนแล้ว อว. ยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ ณ พื้นที่ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 โดยมี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นผู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ขึ้นในชื่อ "จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา (NSM Science Square @ The Street Ratchada) ซึ่งวันเด็กที่ผ่านมาได้เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ  ได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ปลดปล่อยจินตนาการ พร้อมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจผ่านการเล่น เรียนรู้ ในนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์อีกด้วย"

อว. เสิร์ฟความสนุกกับแหล่งเรียนรู้สุด "SCREAM" "NSM Science Square จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา"

สำหรับ "จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา (NSM Science Square @ The Street Ratchada)" ถือเป็นสุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เสริมสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลาย ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน โดย NSM Science Square @ The Street Ratchada จะเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า "SCREAM" ย่อมาจาก S คือ SCIENCE : วิทยาศาสตร์  C คือ Coding : การเขียนโค้ด R คือ Robotics : การพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์ E คือ Engineering : วิศวกรรมศาสตร์ A คือ ART : ศิลปศึกษา และ M คือ Mathematic : คณิตศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากมายในคอนเซ็ปต์ที่จะให้ทุกคนได้ลองสำรวจ (Explore) ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน (Enjoy)  และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ (Inspire) ไปกับกิจกรรมที่คุณได้ลองลงมือทำด้วยตัวเอง

อาทิ กิจกรรม BLUE BOX IMAGINARIUM พื้นที่สนามเด็กเล่นแห่งจินตนาการ สนุกสนาน สร้างสรรค์ กิจกรรม Inspire Lab สำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลอง กิจกรรม Innovation Space เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นนักประดิษฐ์, กิจกรรม Explorium สวมบทเป็นนักธรรมชาติวิทยาตัวน้อย สำรวจ สืบค้น ไขความลับของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และกิจกรรม I-SCREAM พื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเรียนรู้เรื่องราวสิ่งรอบตัว ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับศิลปะผู้ที่สนใจเข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา (NSM Science Square @ The Street Ratchada) ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2577 9970 หรือ FACEBOOK : NSM Science Square at The Street Ratchada

อว. เสิร์ฟความสนุกกับแหล่งเรียนรู้สุด "SCREAM" "NSM Science Square จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา"