กิจกรรมงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

23 Jan 2024

วันที่ 22 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ร่วมกิจกรรมงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สาธิตการไถกลบตอซัง ฉีดพ่นจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง ลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา ลดจำนวนจุดความร้อน (hotspots)  เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบ จากการเผาในพื้นที่การเกษตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กิจกรรมงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร