คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

11 Jan 2024

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2567

เลือกเรียนได้ ระหว่างวิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือ การค้นคว้าอิสระ (IS) เรียน 37 หน่วยกิต

มีคอร์สปรับพื้นฐานให้ทุกคน ค่าใช้จ่ายสบายกระเป๋า เพียง 80,000 บาท

กิจกรรมทางวิชาการตลอดทั้งปี เสริมความรู้แน่นๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.ru.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท