"อวาด้า กรุ๊ป" รุกพัฒนาโครงการพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบไฮบริดขนาด 6 กิกะวัตต์ในรัฐคุชราตของอินเดีย ทุ่มลงทุนถึง 4 แสนล้านรูปี

16 Jan 2024

อวาด้า กรุ๊ป (Avaada Group) ผู้นำด้านแพลตฟอร์มพลังงานแบบครบวงจรของอินเดีย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับรัฐบาลรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งโครงการพลังงานลมและแสงอาทิตย์แบบไฮบริดในรัฐคุชราต ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 6,000 เมกะวัตต์ (6 กิกะวัตต์) โดยโครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 400,000 ล้านรูปี นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการผลักดันให้อวาด้า กรุ๊ป เดินหน้าสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อวาด้า กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรัฐคุชราต ซึ่งเห็นได้จากการที่อวาด้า กรุ๊ป ทุ่มเงินลงทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาระบบนิเวศพลังงานทดแทนให้แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามในข้อตกลงครั้งสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัท โดยการลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดไวแบรนต์ คุชราต (Vibrant Gujarat Summit) ประจำปี 2567 ที่เมืองคานธีนคร โดยมีคุณชรี ภูเพนดราภัย พาเทล (Shri Bhupendrabhai Patel) มุขมนตรีรัฐคุชราต พร้อมด้วยบุคคลสำคัญท่านอื่น ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการไฮบริดนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของรัฐคุชราต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่รกร้างและขาดการพัฒนาของเขตคุตช์ โดยโครงการจะจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าต่าง ๆ ของอินเดีย รวมถึง GUVNL และผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานเองในโครงการไฮโดรเจน/แอมโมเนียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hydrogen/Ammonia Projects) ของอวาด้า โครงการเหล่านี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้อย่างมาก และยังลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม นับเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสำรวจหาแนวทางแก้ไขที่มีความทันสมัยและยืดหยุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพลิกโฉมวงการพลังงาน ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการหลัก ๆ ในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

โครงการนี้คาดว่า จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ปีละประมาณ 1.75 หมื่นล้านหน่วย โดยคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เทียบเท่าประมาณ 16.3 ล้านตันต่อปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดหาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอินเดีย และผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับครัวเรือนต่าง ๆ เกือบ 12.6 ล้านครัวเรือน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจะช่วยสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ประมาณ 1,200 ตำแหน่ง ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

นายวินิต มิตตัล (Vineet Mittal) ประธานอวาด้า กรุ๊ป กล่าวถึงความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ว่า "เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นประเด็นที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนแล้ว รัฐบาล ภาคเอกชน และทั่วโลก จึงหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุก ๆ คน โดยพลังงานทดแทน เช่นเดียวกับไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากไฮโดรเจน ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในการใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมและภูมิภาคต่าง ๆ สามารถลดปริมาณคาร์บอนลงได้อย่างรวดเร็ว

รัฐคุชราตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดถึง 300 วันต่อปี รวมทั้งมีพื้นที่รกร้างกว้างใหญ่ และชายฝั่งขนาดยาว ส่งผลให้รัฐคุชราตมีศักยภาพในการเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานทางเลือกในการนำไปใช้งานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลก

อวาด้า กรุ๊ป อุทิศตนในการขับเคลื่อนโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของบริษัท ในการพัฒนาระบบนิเวศพลังงานสะอาดให้แข็งแกร่ง ซึ่งนอกเหนือจากการลงนามเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 6 กิกะวัตต์ในรัฐคุชราตแล้ว บริษัทยังมีโครงการที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ในขั้นต่าง ๆ อีกประมาณ 2 กิกะวัตต์ในรัฐคุชราต"

เกี่ยวกับอวาด้า กรุ๊ป

อวาด้า กรุ๊ป (Avaada Group) เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานที่มีวิสัยทัศน์ครอบคลุมทุกภาคส่วนของห่วงโซ่คุณค่าการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ตั้งแต่การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานทดแทน ไปจนถึงการพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียว เมทานอลสีเขียว แอมโมเนียสีเขียว และเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน ภายใต้การนำอันชาญฉลาดของนายวินิต มิตตัล กลุ่มบริษัทได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายสำคัญบนเวทีพลังงานระดับโลก โดยมีอวาด้า เอนเนอร์ยี่ (Avaada Energy) เป็นบริษัทเรือธงของอวาด้า กรุ๊ป และเป็นผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยกำลังการผลิตที่ได้มีการติดตั้งอันน่าประทับใจ ซึ่งคาดว่าจะแตะที่ระดับ 11 กิกะวัตต์ภายในปี 2569 และด้วยความสามารถในการดำเนินการที่แข็งแกร่งและประวัติผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้เอง อวาด้าจึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในการเพิ่มทุนมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปี 2566 ซึ่งรวมถึงเงินลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกองทุนเอเนอร์จี ทรานสิชัน ฟันด์ (Energy Transition Fund) ของบริษัทบรูกฟิลด์ (Brookfield) และอีก 300 ล้านดอลลาร์จาก บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (มหาชน) (GPSC) ของกลุ่ม ปตท.

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอวาด้า กรุ๊ป ได้ที่: - เว็บไซต์: https://avaada.com/ - ทวิตเตอร์: @avaadagroup - เฟซบุ๊ก: @AvaadaGroup - ลิงก์อิน: @AvaadaGroup