งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ " Smart City เมืองอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพชีวิต "

03 Nov 2023

ร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทย พัฒนาเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชาญฉลาด Transform สู่ Smart City เมืองทันสมัย ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน เส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะจะเป็นอย่างไร? พบคำตอบในงานสัมมนานี้แน่นอน!

งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ " Smart City เมืองอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพชีวิต "

งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar

หัวข้อ " Smart City เมืองอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพชีวิต "

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น.

Agenda

- หลักการพัฒนาและทิศทางการขับเคลื่อน 7  ด้าน

- แนวทางยกระดับให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

- พัฒนาเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทันสมัยและชาญฉลาด

- NHD-Network (National Health Data-Network)

- Q&A

ลงทะเบียนงานสัมมนาได้ที่ https://onebinar.one.th/v2/register/PCJ5QC

(ทั้งการลงทะเบียน และการรับชม ทำได้ในลิงก์เดียว)

สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 23 พฤศจิกายน 2566

- เกี่ยวกับการลงทะเบียนงานสัมมนาได้ที่

Email : [email protected]

งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ " Smart City เมืองอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพชีวิต "
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit