ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "Diversity, Equity, and Inclusion in Finance: From Policy to Practice"

26 Oct 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566 ในหัวข้อหลัก "Diversity, Equity, and Inclusion in Finance: From Policy to Practice"

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "Diversity, Equity, and Inclusion in Finance: From Policy to Practice"

ปาฐกถาพิเศษโดยProfessor Randall Morck, Distinguished University Professor, Alberta School of Business, University of Alberta, Canada เรื่อง "Kindleberger Cycles" ซึ่งเป็นปัญหาหลักเรื่องหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงิน เกี่ยวเนื่องกับความตื่นตระหนก และความล้มเหลวของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ

อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย และการบรรยายกลุ่มสาระจากนักวิชาการชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ เพื่อให้ความรู้เชิงลึกและทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน และตลาดทุนไทย.

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566เวลา 8:30 - 17:10 น.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/hBaMiLYx1cS1bnAa6รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.tbs.tu.ac.th/sangvian2023