ม.ร. จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

12 Oct 2023

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต "Give Blood Give Life" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   

ม.ร. จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

ม.ร. จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันนวมินทรมหาราช