ม.รามคำแหง บวงสรวงองค์พ่อขุนฯ ในโอกาสครบรอบ 52 ปี

27 Nov 2023

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี โดยมี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ม.รามคำแหง บวงสรวงองค์พ่อขุนฯ ในโอกาสครบรอบ 52 ปี

วันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประชากรชาวรามคำแหง เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างเป็นทางการ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรก มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีทางศาสนา (พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ และพิธีศาสนาอิสลาม) เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย และพิธีมอบรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" ให้ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และอุทิศตนอุทิศตนรับใช้และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ม.รามคำแหง บวงสรวงองค์พ่อขุนฯ ในโอกาสครบรอบ 52 ปี