สมาคมประกันวินาศภัยไทย แสดงความยินดี ครบรอบ 62 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

18 Oct 2023

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62 พร้อมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สศค. จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะผู้บริหารของ สศค. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แสดงความยินดี ครบรอบ 62 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง