รพ.สมิติเวช ต้อนรับ บริษัท ทาเคดา จำกัด ระดมแนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ก้าวสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

20 Oct 2023

พญ.สุรางคณา เตซะไพฑูรย์รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม รพ.สมิติเวช และรพ.บีเอ็นเอช และผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช พร้อมทีมผู้บริหาร ต้อนรับ Gamze Yueceland President, Growth and Emerging Markets Business Unit และทีมผู้บริหารจาก บริษัท ทาเคดา จำกัด ร่วมพูดคุยในเรื่องความสำคัญของการป้องกันโรคด้วยวัคซีน การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยและการก้าวสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิดใหม่ที่สมิติเวช วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสามารถฉีดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 4-60 ปี มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์ ได้ 80.2% และป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ 90.4% สามารถฉีดได้ทั้งคนที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน โดยไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด วัคซีนมีความปลอดภัย โดย รพ.สมิติเวช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประเทศไทย ปราศจาก ไข้เลือดออก #ไข้เลือดออกป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีน #เราไม่อยากให้ใครป่วย

รพ.สมิติเวช ต้อนรับ บริษัท ทาเคดา จำกัด ระดมแนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ก้าวสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านบทความเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกได้ที่   https://smtvj.com/Dengue

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit