ทาเคดา และ คาโอ ลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

03 Nov 2022

บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก นำโดย นายปีเตอร์ สตรีบัล กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) และ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ นำโดย นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากขวา) ลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน นับเป็นครั้งแรกที่เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในระยะยาวและระดับประเทศเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ทาเคดา และ คาโอ ลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

ความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงชุมชนที่กว้างขึ้นผ่านกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคให้ครอบคลุม 50 เขตในกรุงเทพมหานครและวางแผนต่อยอดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายคาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวสุนทรพจน์

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  2. ศ. เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Dengue-Zero
  3. นายปีเตอร์ สตรีบัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
  4. ฯพณฯ นายคาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  5. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  6. นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
  7. นายมิตซุโตชิ คามิยะ รองประธานส่วนการตลาด ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด