กทม.บูรณาการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำเหนือพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

04 Oct 2023

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำเหนือที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ว่า สปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสำนักงานเขต รองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำเหนือที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

กทม.บูรณาการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำเหนือพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นอกจากนี้ ได้ประสานสำนักงานเขตที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วม หรือเหตุสาธารณภัยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 199 หรือสายด่วน กทม.1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง