อยากทิ้ง e-Waste ให้ถูกที่…ทรู ชวนแวะไปทิ้งที่ กสทช. กันได้เลย

06 Oct 2023

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าภารกิจโครงการ "e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ" เพิ่มจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซอยถนนพหลโยธิน 8 (สายลม) นับเป็นโอเปอเรเตอร์รายแรกที่เล็งเห็นว่า กสทช. จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะเป็นศูนย์กลางของคนใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการมีส่วนร่วมจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สามารถนำสมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งาน มาทิ้งได้แล้ววันนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ต้องการร่วมลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero e-Waste to Landfill) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายในปี 2573 หนึ่งใน 14 เป้าหมายความยั่งยืนของทรู ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน

อยากทิ้ง e-Waste ให้ถูกที่…ทรู ชวนแวะไปทิ้งที่ กสทช. กันได้เลย

ทั้งนี้ จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานกสทช. ถือเป็นจุดใหม่ที่เปิดรับ e-Waste ต่อเนื่องหลังจากที่ทรู-ดีแทค ได้เปิดตัว "โครงการ e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ" นำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาร่วมยกระดับให้เกิดการจัดการ e-Waste ขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งทรูช้อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค รวม 154 สาขา โดยที่สำนักงานกสทช. สามารถทิ้งขยะ e-Waste ได้ที่ชั้น 1 ของอาคารหอประชุม อาคาร 2 และ อาคาร 3