ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ และผู้ประกอบการในนิคมฯ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25

11 Oct 2023

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ WHA: WE SHAPE THE FUTURE ที่เน้นเรื่องการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน The Ultimate Solution for Sustainable Growth จัดโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปี ครั้งที่ 25 ร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของดับบลิวเอชเอและพันธมิตรธุรกิจ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและกระเป๋านักเรียนให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชลบุรีและระยอง รวมทั้งสิ้น 71 แห่ง จำนวนนักเรียนกว่า 23,000 คน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ และผู้ประกอบการในนิคมฯ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25

บรรยายภาพ:
คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูงของดับบลิวเอชเอ พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ประกอบการในนิคมฯ มอบอุปกรณ์การศึกษาและกระเป๋านักเรียน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการ WeCycle โดยการนำขวดพลาสติกเหลือใช้มา Upcycle และทอร่วมกับเส้นใยผักตบชวาจากโครงการบึงประดิษฐ์ภายใต้โครงการ WHA Clean Water For Planet ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โดย คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย