ความพยายามของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ถูกยกเป็นกรณียอดเยี่ยมด้าน ESG ของบริษัทมหาชนจีน ปี 2566

01 Dec 2023

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK:2727, SSE:601727) ได้รับการยกย่องจากที่ประชุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนจีน (Chinese Listed Companies Sustainable Development Conference) จากผลงานอันโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance) หรือ ESG ซึ่งถูกยกเป็น "กรณียอดเยี่ยมด้าน ESG ของบริษัทมหาชนจีน ปี 2566" (2023 ESG Excellent Cases of Chinese Public Companies) โดยกลยุทธ์เชิงรุกและข้อมูลเชิงลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ESG ในประเทศจีน ทั้งนี้งานในปีนี้จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทมหาชนแห่งประเทศจีน (CAPCO) เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนในจีนที่มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ, ความรับผิดชอบต่อสังคม และบรรษัทภิบาล

ในปีนี้มีกรณี ESG ส่งให้ CAPCO ประเมินทั้งสิ้น 451 กรณี ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีก่อนหน้า โดยบริษัทจะถูกประเมินจากความพยายามตามแนวปฏิบัติ ESG ซึ่งเน้นที่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการช่วยพัฒนาสังคม

ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้สนับสนุนการจัดการและกลยุทธ์ ESG ด้วยการพัฒนาโซลูชันเพื่อปูทางสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานใหม่ของจีนและเสริมศักยภาพของประเทศในการก้าวไปสู่อนาคตปลอดคาร์บอน โดยเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มีวิสัยทัศน์ในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสีเขียว รวมถึงยกระดับมาตรฐานการครองชีพทั่วโลกไปพร้อมกัน บริษัทฯ จึงได้ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่มีมานานหลายทศวรรษในด้านการผลิตพลังงานและอุปกรณ์เพื่อนำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพลังงาน การส่งและจ่ายพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ และอาคารอัจฉริยะ

ในด้านสิ่งแวดล้อม เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรีไซเคิลพลังงาน สร้างระบบที่สามารถจัดการไอเสีย น้ำเสีย และการบำบัดขยะมูลฝอยพร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้อย่างมาก บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหนียวแน่นโดยปฏิบัติตามหลักสีเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน พร้อมตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการรับมือความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและมลพิษเป็นแนวทางในการพลิกโฉมธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายชัดเจนสำหรับการดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้ผสมผสานข้อดีของแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียนเข้าด้วยกันอย่างมีกลยุทธ์ด้วยการบูรณาการพลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานไฮโดรเจน และตัวจัดเก็บพลังงาน เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้ายุคใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ยังขยายพันธมิตรทางธุรกิจพร้อมสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไปควบคู่กัน เพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ช่วยให้บริษัทบรรลุผลลัพธ์ในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโครงการ และการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถตลอดหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ยังมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ พร้อมเน้นย้ำการเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้เสริมสร้างบรรษัทภิบาลด้วยการปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัทฯ สร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ขณะนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้รับการจัดหมวดให้อยู่ในชุดดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนฮั่งเส็ง (Hang Seng Sustainable Development Series) โดย MSCI ปรับคะแนน ESG ของบริษัทฯ ให้เป็น "A" เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก จะเดินหน้าต่อไปตามคำมั่นสัญญาในการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการเปิดตัวแผนปฏิบัติการคาร์บอนคู่ของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric's Dual-Carbon Action Plan) ในปีนี้ โดยอาศัยกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนประเทศจีนในการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่ ได้แก่การปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์