"คีรี กาญจนพาสน์" นำคณะผู้บริหาร "กลุ่มบริษัทบีทีเอส" ร่วมทำบุญครบรอบ 24 ปี เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

06 Dec 2023

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส นำคณะผู้บริหาร อาทิ นายกวิน กาญจนพาสน์, ดร.อาณัติ อาภาภิรม, ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน, นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา, นายรังสิน กฤตลักษณ์, นายคง ชิ เคือง, นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ, นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร, นางวรวรรณ ธาราภูมิ, นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์, รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์, นายมารุต อรรถไกวัลวที, พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์, นายไพศาล ธรสารสมบัติ, นายวศิน วัฒนวรกิจกุล และพนักงานกลุ่มบริษัทฯ ทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้าวมหาพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และทำบุญประจำปีบริษัทฯ โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์ สำนักพระราชวัง ทำพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาล ท้าวมหาพรหม อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

"คีรี กาญจนพาสน์" นำคณะผู้บริหาร "กลุ่มบริษัทบีทีเอส" ร่วมทำบุญครบรอบ 24 ปี เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนี้ ในช่วงเช้าคณะผู้บริหารได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขอขมา และขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่, พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า, พระพรหมเอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์, พระพิฆเนศ และพระตรีมูรติ

"คีรี กาญจนพาสน์" นำคณะผู้บริหาร "กลุ่มบริษัทบีทีเอส" ร่วมทำบุญครบรอบ 24 ปี เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์