ภาพข่าว: คีรี พร้อมผู้บริหารยู ซิตี้ ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม ถือฤกษ์ดีเปิดโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ อย่างเป็นทางการ

17 Aug 2020

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารกลุ่มบริษัทบีทีเอส อาทิ นายกวิน กาญจนพาสน์ นายสุรจิตร ก้องวัฒนา นายคง ชิ เคือง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร นายพลากร หวั่งหลี นายสยาม สีวราภรณ์สกุล และมร.คาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (Founding Head of School) ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม พร้อมทั้งสักการะ พระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซในโอกาสเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์ บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์ สำนักพระราชวัง เป็นประธานประกอบพิธี ณ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ถ.สุวรรณภูมิ 3 จ.สมุทรปราการ

ภาพข่าว: คีรี พร้อมผู้บริหารยู ซิตี้ ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม ถือฤกษ์ดีเปิดโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ อย่างเป็นทางการ