เคทีซีส่งมอบไฟล์หนังสือเรียน ภายใต้โครงการ "พิมพ์ & Prove" เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

07 May 2024

นางสาวปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ (กลางซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบไฟล์หนังสือเรียน ภายใต้โครงการ "พิมพ์ & Prove" เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา โดยไฟล์เสียงนี้ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเคทีซีกว่า 50 คน ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดพิมพ์ และตรวจทานหนังสือเรียนจากแบบเรียนต้นฉบับต่างๆ ที่น้องๆ สายตาปกติใช้ในห้องเรียน เพื่อมอบให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตาที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ (กลางขวา) ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดปากเกร็ด เมื่อเร็วๆ นี้

เคทีซีส่งมอบไฟล์หนังสือเรียน ภายใต้โครงการ "พิมพ์ & Prove" เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

ไฟล์หนังสือเรียนสำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตานี้ เคทีซีได้รับหนังสือเรียนต้นฉบับมาจากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยจิตอาสาพนักงานเคทีซีช่วยกันพิมพ์เป็นไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ดรูปแบบตัวหนังสือ และตรวจรูปแบบความถูกต้องของตัวอักษรให้ตรงกับหนังสือเรียนต้นฉบับ เพื่อส่งให้ทางศูนย์ฯ นำเข้าสู่โปรแกรม "อ่านหน้าจอ" และแปลงตัวอักษรจากไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ดเป็นรูปแบบเสียง เพื่อส่งต่อให้น้องผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงวิชาเรียนและสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนสายตาปกติได้อย่างเท่าเทียม