โฮมโปร เซ็น MOU "กฟผ." จัดกิจกรรม" ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่" ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 67 นี้

09 May 2024

โฮมโปร ร่วมลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) "ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่" มอบสิทธิ์ประโยชน์ส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าสูงสุดกว่า 3,500 บาท รวมจำนวน 5,555 สิทธิ์ตลอดรายการ มูลค่ารวมกว่า 9,942,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 67 นี้ ตั้งเป้าร่วมกันเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพรวมปริมาณไฟฟ้าในครัวเรือนทุกภาคส่วนลดลงอีกด้วย

โฮมโปร เซ็น MOU "กฟผ." จัดกิจกรรม" ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่" ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 67 นี้

นายวรวุฒิ ลิมป์แสงทอง ผู้จัดการทั่วไป สายจัดซื้อ Air Conditioner & Refrigerator บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่โฮมโปรให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือการเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พร้อมช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแง่มุมในการช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในครัวเรือน ทั้งนี้ โฮมโปรได้ร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในการจัดทำแคมเปญโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าประหยัดพลังงาน การบริการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสินค้าประหยัดพลังงานต่างๆ

การลงนามความร่วมมือระหว่าง โฮมโปร กับ กฟผ.ในกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 "ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่" ช่วยประหยัดไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภค ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ "ตู้เย็นที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบใหม่" ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (R600a) ช่วยประหยัดไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ร่วมรายการ ที่โฮมโปรและเมกาโฮมทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมรับสิทธิ์ ดังนี้ 1)ส่วนลดสูงสุด 3,500 บาท จำนวน 1,555 สิทธิ์ สำหรับซื้อตู้เย็นที่ได้รับฉลากเบอร์ 5 ห้าดาว ขนาด 7.1 - 14.0 คิวบิกฟุต 2) ส่วนลด 1,500 บาท จำนวน 2,000 สิทธิ์ สำหรับซื้อตู้เย็นที่ได้รับฉลากเบอร์ 5 ห้าดาว ขนาดไม่เกิน 7.0 คิวบิกฟุต และมากกว่า 14.0 คิวบิกฟุตขึ้นไป ขนาดละ 1,000 สิทธิ์ และ 3) ส่วนลด 750 บาท จำนวน 2,000 สิทธิ์ สำหรับซื้อตู้เย็นที่ได้รับฉลากเบอร์ 5 ถึงฉลากเบอร์ 5 สี่ดาว (ต่ำกว่าเบอร์ 5 ห้าดาว) ทุกขนาด สามารถรับสิทธิ์ได้เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน ณ โฮมโปรและเมกาโฮมทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567 นี้ หรือจนกว่าผู้ใช้สิทธิ์จะครบตามจำนวน

โฮมโปร เซ็น MOU "กฟผ." จัดกิจกรรม" ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่" ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 67 นี้