โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง 4 ธรรมนำเยี่ยมเปี่ยมสุข

15 May 2024

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เล็งเห็นความสำคัญของการนำธรรมะเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนความสุขยิ่งขึ้นด้วยหลักธรรมนำชีวิต จึงจัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง 4 ธรรมนำเปี่ยมสุขโดย.. พระครูสิริธรรมภาณ  เจ้าอาวาสวัดละหาร  จังหวัดนนทบุรี  เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต  ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-0372 ต่อ 3126