รมต.พาณิชย์ซาอุ ฯ เยี่ยมชม BDMS และ โรงพยาบาลกรุงเทพ

15 May 2024

ฯพณฯ ดร.มาญิด บิน อับดุลเลาะฮ์ อัลกอเศาะบี (H.E. Majed Bin Abdullah Alkassabi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (ที่ 5 จากซ้าย) นายอับดุรเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี (H.E. Mr. Abdulrahman Abdulaziz Alsuhaibani) เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และคณะ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS และโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยมี แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายแพทย์อัศวิน ภูวธนสาร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ที่ 6 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ

รมต.พาณิชย์ซาอุ ฯ เยี่ยมชม BDMS และ โรงพยาบาลกรุงเทพ