รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง "สุขในงานเบิกบานในชีวิต" ในโครงการธรรมโอสถ

02 May 2024

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง "สุขในงานเบิกบานในชีวิต" ในโครงการธรรมโอสถ โดยพระวิทยากรคือ พระราชวัชรบัณฑิต (ซ้าย) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ และผู้รับบริการที่เข้ารับฟังบรรยายธรรม สามารถนำหลักธรรมรวมทั้งแนวคิดไปประยุกต์ใช้ มองเห็นสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยมี พญ.มนนภา ขุนณรงค์ (แถวหน้า : ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่  ผู้รับบริการเข้าร่วมในพิธี  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง "สุขในงานเบิกบานในชีวิต" ในโครงการธรรมโอสถ