กทม. เร่งติดตั้งเสา-ตะแกรงรั้วกั้นเกาะกลางถนนวิสุทธิกษัตริย์ที่ถูกรถชนเสียหาย

25 Apr 2024

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบรั้วกั้นเกาะกลางถนนวิสุทธิกษัตริย์ ช่วงขึ้นสะพานพระราม 8 มุ่งหน้าแยกอรุณอมรินทร์ที่ถูกรถยนต์ชนได้รับความเสียหายและยื่นล้ำเข้ามาบนผิวจราจรว่า สนย.ได้ประสานสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. พบว่า สจส. ได้รื้อถอนรั้วกั้นเกาะกลางถนนวิสุทธิกษัตริย์ ช่วงขึ้นสะพานพระราม 8 มุ่งหน้าแยกอรุณอมรินทร์ที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเสาและตะแกรงรั้วกั้นทดแทนของเดิมที่ชำรุด คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 67

กทม. เร่งติดตั้งเสา-ตะแกรงรั้วกั้นเกาะกลางถนนวิสุทธิกษัตริย์ที่ถูกรถชนเสียหาย

ทั้งนี้ สนย. ได้ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือน โดยจะเพิ่มความถี่การตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มากขึ้น พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อไป

กทม. เร่งติดตั้งเสา-ตะแกรงรั้วกั้นเกาะกลางถนนวิสุทธิกษัตริย์ที่ถูกรถชนเสียหาย
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit