ร่วมแสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมยุโรป ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

23 Apr 2024

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมแสดงความยินดีแก่ ครองขนิษฐ รักษ์เจริญ (กลาง) อธิบดีกรมยุโรป เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมยุโรป โดยมี สุพัตรา  จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา), พิชัย จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย), นงนุช เพ็ชรรัตน์ (ที่ 3 จากขวา), กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (ที่ 2 จากขวา), ณฤดี เคียงศิริ (ที่ 2 จากซ้าย), เสข วรรณเมธี (ซ้ายสุด) และ อภิชาติ เพ็ชรรัตน์ (ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ร่วมแสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมยุโรป ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์