ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงใส่ยารักษ์โลกให้โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

18 Apr 2024

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงใส่ยาจากห่อกระดาษในโครงการ "กระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก" จำนวน 2,420 ใบ ให้กับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี โดยมี นายแพทย์ธวัช เจียมรัตนจรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับโครงการนี้ ได้เปิดรับเปลือกห่อที่สะอาดเรียบร้อยจากผู้ใช้กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อส่งต่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีรายได้เสริมจากการพับถุงใส่ยา และยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยทดแทนการใช้ถุงพลาสติกใหม่ใส่ยาให้คนไข้ ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินโครงการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 สอดคล้องกับแนวทาง ESG ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงใส่ยารักษ์โลกให้โรงพยาบาลกบินทร์บุรี