NPS ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ต.เขาหินซ้อน

19 Apr 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS มอบรถจักรยานขาไถและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

NPS ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ต.เขาหินซ้อน