SABINA เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ฉลอง Earth Day วันคุ้มครองโลก

19 Apr 2024

SABINA เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ฉลอง Earth Day วันคุ้มครองโลก
ร่วมโครงการ Nets Up เปลี่ยนอวนประมงไม่ใช้แล้วเป็น 'ชุดชั้นใน' เป็นแบรนด์แรก
ดันคอลเลคชั่น 'จากท้องทะเล… สู่แฟชั่นรักษ์โลก' ตอกย้ำจุดยืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

SABINA เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ฉลอง Earth Day วันคุ้มครองโลก

SABINA ประเดิมไตรมาส 2 ของปีด้วยคอลเลคชั่นสุดปัง เฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยการร่วมโครงการ "Nets Up" โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อทะเลยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) บริษัท นิล-วัน โปรเจ็ค จำกัด กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ.ระยอง พันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นวัตถุดิบจากท้องทะเล (Marine Materials) ที่นำมาผลิตสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ "From Marine to Fashion จากท้องทะเล… สู่แฟชั่นรักษ์โลก" อย่างสุดสร้างสรรค์ โดยยังคงความสวยงามและสวมใส่สบาย พร้อมตอกย้ำจุดยืน SABINA ที่มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "ซาบีน่า" เปิดเผยว่า SABINA ตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลที่เกิดจากการทิ้งอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีมากถึงประมาณ 64,000 ตันต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการ "Nets Up" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) บริษัท นิล-วัน โปรเจ็ค จำกัด กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ.ระยอง พันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่ได้สร้างระบบจัดเก็บอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วจากชาวประมงท้องถิ่น

"จากอวนที่ไม่ใช้แล้วจำนวนมหาศาล ได้กลายเป็นวัตถุดิบจากท้องทะเลหรือ Marine Materials ที่ SABINA มองเห็นโอกาส จึงได้เข้าร่วมโครงการ Nets Up ที่นำอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วมาพัฒนาและแปรรูปเป็นนวัตกรรมเส้นด้ายรีไซเคิล ก่อนจะนำไปทอเป็นผืน โดย SABINA นำมาตัดเย็บเป็นชุดชั้นในและเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นใหม่ "From Marine to Fashion จากท้องทะเล… สู่แฟชั่นรักษ์โลก" ซึ่ง SABINA นับเป็นแบรนด์แรกและเป็นผู้นำที่ได้ริเริ่มการสร้างผลิตภัณฑ์จากอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่" นางสาวพิชชากล่าว

สำหรับสินค้าในคอลเลคชั่น "From Marine to Fashion จากท้องทะเล… สู่แฟชั่นรักษ์โลก" จะประกอบด้วย เสื้อชั้นใน กางเกงชั้นใน เสื้อ กางเกงขาสั้น และเสื้อกล้ามเสริมบรา โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เป็นต้นไป

SABINA ประเดิมไตรมาส 2 ของปีด้วยคอลเลคชั่นสุดปัง เฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยการร่วมโครงการ "Nets Up" โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อทะเลยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) บริษัท นิล-วัน โปรเจ็ค จำกัด กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ.ระยอง พันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นวัตถุดิบจากท้องทะเล (Marine Materials) ที่นำมาผลิตสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ "From Marine to Fashion จากท้องทะเล… สู่แฟชั่นรักษ์โลก" อย่างสุดสร้างสรรค์ โดยยังคงความสวยงามและสวมใส่สบาย พร้อมตอกย้ำจุดยืน SABINA ที่มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "ซาบีน่า" เปิดเผยว่า SABINA ตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลที่เกิดจากการทิ้งอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีมากถึงประมาณ 64,000 ตันต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการ "Nets Up" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) บริษัท นิล-วัน โปรเจ็ค จำกัด กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ.ระยอง พันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่ได้สร้างระบบจัดเก็บอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วจากชาวประมงท้องถิ่น

"จากอวนที่ไม่ใช้แล้วจำนวนมหาศาล ได้กลายเป็นวัตถุดิบจากท้องทะเลหรือ Marine Materials ที่ SABINA มองเห็นโอกาส จึงได้เข้าร่วมโครงการ Nets Up ที่นำอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วมาพัฒนาและแปรรูปเป็นนวัตกรรมเส้นด้ายรีไซเคิล ก่อนจะนำไปทอเป็นผืน โดย SABINA นำมาตัดเย็บเป็นชุดชั้นในและเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นใหม่ "From Marine to Fashion จากท้องทะเล… สู่แฟชั่นรักษ์โลก" ซึ่ง SABINA นับเป็นแบรนด์แรกและเป็นผู้นำที่ได้ริเริ่มการสร้างผลิตภัณฑ์จากอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่" นางสาวพิชชากล่าว

สำหรับสินค้าในคอลเลคชั่น "From Marine to Fashion จากท้องทะเล… สู่แฟชั่นรักษ์โลก" จะประกอบด้วย เสื้อชั้นใน กางเกงชั้นใน เสื้อ กางเกงขาสั้น และเสื้อกล้ามเสริมบรา โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เป็นต้นไป