NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต.เขาหินซ้อน

10 Jun 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ม. 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กรมทหารราบที่ 112 เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน และผู้นำชุมชน โดยมีประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วยภาคเอกชน ร่วมกันทำความสะอาดศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และพื้นที่สาธารณะโดยรอบ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาของชุมชน

NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต.เขาหินซ้อน