กทม. แจงไม่ได้เสนอต่ออายุ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินเวนคืนสร้างทางยกระดับเชื่อม ถ.พหลโยธิน-วิภาวดีฯ

11 Jun 2024

นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวกรณีชุมชนหลังหมอชิตเก่ายื่นหนังสือคัดค้านต่ออายุพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดแนวเวนคืนที่ดินสร้างทางยกระดับเชื่อมถนนพหลโยธิน-วิภาวดีรังสิตว่า โครงการแนวเวนคืนในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 5 ซอยพหลโยธิน 18 และซอยพหลโยธิน 18/1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักการโยธา กทม. สำนักงานเขตฯ จึงได้มีหนังสือประสานสำนักการโยธา เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า ในระหว่างใช้บังคับ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 ส.ค. 63 พื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นขึ้น มีการพัฒนาพื้นที่จำนวนมาก ประกอบกับยังไม่มีข้อยุติเรื่องรูปแบบการก่อสร้างของกรมธนารักษ์ เป็นผลให้ไม่มีรูปแบบแนวเขตทางในการดำเนินการเวนคืนที่ชัดเจน กทม. จึงไม่ได้เสนอต่ออายุ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ ซึ่งจะหมดอายุใช้บังคับในวันที่ 21 ส.ค. 67 แต่อย่างใด ทั้งนี้ การดำเนินงานของ กทม. เป็นการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนรวม ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มคนใด

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit