เกือบ 10,000 น้องใหม่! SPU เปิดประตูสู่โลกอนาคต "THE FIRST AT SPU" ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'67 เน้น AI ทักษะชีวิต และรับผิดชอบต่อสังคม SDGs

13 Jun 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)  เปิดตำนานบทใหม่ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  "THE FIRST AT SPU" ต้อนรับนักศึกษาใหม่ SPU กว่า 9,000 คน สู่รั้วมหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมรับมืออนาคตยุคดิจิทัล เน้นการเรียนรู้ AI ทักษะชีวิต พร้อมรับมือทุกความท้าทาย และปลูกฝังการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม SDGs สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 8 รอบ เช้า-บ่าย รวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องบัวหลวงแกรนรด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

เกือบ 10,000 น้องใหม่! SPU เปิดประตูสู่โลกอนาคต "THE FIRST AT SPU" ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'67 เน้น AI ทักษะชีวิต และรับผิดชอบต่อสังคม SDGs

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากมาย อาทิ การแสดงแสงสีเสียงชุดต่างๆบนเวทีใหญ่ โดยทีมนักศึกษาจาก SAM AGENCY BY CASPU และ พิธีกร MC พี่เบล พี่กอล์ฟ ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ พร้อมการแสดง The Trainee Show การแสดง FRESHY for Show การเต้น cover dance การเล่นเกม และ MEDLEY HOOK HIT 2024 พร้อมด้วยการแสดงของวงดนตรี SPU BAND มันส์กันให้สุด! และอิ่มท้องไปกับ บูธ Food Trucks และบูธ สปอนเซอร์ มากมาย ที่มาให้ความสุข สนุกสนาน และอิ่มอร่อยกันแบบจัดเต็ม

ด้าน อธิการบดี ม.ศรีปทุม กล่าวว่า  ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้พร้อมรับมือกับโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ผสมผสานความรู้ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และการเรียนรู้ AI เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง และประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีการปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม SDGs สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์มืออาชีพ และมากด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษามากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า มหาวิทยาลัยมั่นใจว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

เกือบ 10,000 น้องใหม่! SPU เปิดประตูสู่โลกอนาคต "THE FIRST AT SPU" ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'67 เน้น AI ทักษะชีวิต และรับผิดชอบต่อสังคม SDGs