เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เผยผลประกอบ Q1/2024 โตต่อเนื่องยืนยันสถานะเงินทุนแข็งแกร่ง

04 Jun 2024

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เผยภาพรวมผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2024 เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีกำไรจากผลการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 1,898 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 75,253 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานภายใต้แนวคิด "Lifetime Partner 24: Driving Growth" พร้อมการผลักดันกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่มประกันเพื่อความคุ้มครอง (Protection) และประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Liberty Seguros ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับสถานะทางการเงินขององค์กร

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เผยผลประกอบ Q1/2024 โตต่อเนื่องยืนยันสถานะเงินทุนแข็งแกร่ง

มร.คริสเตียโน บอเรียน (Cristiano Borean), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เปิดเผยว่า "ในไตรมาสแรกของปี 2024 เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ มีกระแสเงินลงทุนจากธุรกิจประกันชีวิตเข้ามาเพิ่มมากขึ้น (Life Net Inflows) อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจประกันเพื่อความคุ้มครอง (Protection) และประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ตลอดจนการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ด้านต่าง ๆ ในปี 2023 นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด (P&C) ยังได้รับประโยชน์จากการรวมกิจการ Liberty Seguros เป็นครั้งแรก ถือเป็นการเข้าซื้อกิจการที่ส่งผลดีต่อรายได้ขององค์กร ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบธุรกิจประกันภัยและการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลาย ประกอบกับสถานะทางการเงินที่มั่นคง ขับเคลื่อนด้วยการสร้างทุนปกติ (Normalised Capital Generation) ที่แข็งแกร่ง เจนเนอราลี่ กรุ๊ป จะยังคงเดินหน้าบริหารงานภายใต้แนวคิด Lifetime Partner 24 : Driving Growth เพื่อมุ่งสู่การบรรลุผลการเติบโตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน"

สำหรับผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2024 เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีอัตราเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรจากผลการดำเนินงานรวม (Operating Result) อยู่ที่ 1,898 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 75,253 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.5%) รายได้หลักมาจากประกันชีวิตและการเติบโตของธุรกิจประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด (P&C) คิดเป็นอัตราส่วนรวม (Combined ratio) อยู่ที่ 91.0% และมีผลกำไรขั้นต้นจากธุรกิจใหม่อยู่ที่ 5.0% (New Business Margin -1.79 p.p.) เบี้ยประกันภัยรับรวม (Gross Written Premium) อยู่ที่ 26.4 พันล้านยูโร คิดเป็น 1,046,723 ล้านบาท(เพิ่มขึ้น 21.4%) อีกทั้งยังมีการเติบโตของธุรกิจประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด (P&C) อยู่ที่ +2.4% ทางด้านผลกำไรสุทธิที่ปรับปรุงใหม่ (Adjusted net result) สูงเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 1,119 ล้านยูโร คิดเป็น 44,366 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 8.0%) นอกจากนี้สถานะทางเงินทุนยังคงความแข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนการดำรงเงินกองทุน (Solvency Ratio) อยู่ที่ 215%

จากภาพรวมผลประกอบการทั้งหมดจึงเป็นการยืนยันว่า เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ดูแลกลุ่มลูกค้าและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยการดำเนินงานตามกลยุทธ์ รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากทีมงานและตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สถานะทางการเงินของเจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีความแข็งแกร่ง และมั่นใจว่านี่จะเป็นรากฐานของเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เผยผลประกอบ Q1/2024 โตต่อเนื่องยืนยันสถานะเงินทุนแข็งแกร่ง