คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

04 Jun 2024

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ณ เมืองสุขสยาม ชั้น UG ไอคอนสยาม โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ 1.วิสาหกิจชุมชน บ้านมาลัยจิรามงคล 2.วิสาหกิจชุมชน สวนปาณิสรา 3.วิสาหกิจชุมชน กรีนพาวเวอร์ 4.ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น CoCo-1 ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา10.00 - 20.00 น. เป็นต้นไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/10ra0

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ : https://ms.bsru.ac.th/

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU