กลุ่มธุรกิจ EFIN ประสบความสำเร็จ เปิดเวทีใหญ่ด้าน ESG เทรนด์การลงทุนโลก "ปลดล็อคศักยภาพ ESG สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ"

07 Jun 2024

คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ กลุ่มธุรกิจ EFIN ผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมด้านการลงทุน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดงานสัมมนาใหญ่สุดปัง "UNLOCKING ESG VALUE FOR BUSINESS SUCCESS : ปลดล็อคศักยภาพ ESG สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ" สอดรับโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เทรนด์ของผู้บริหารชั้นนำที่อยู่ในแวดวงธุรกิจให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ คืนคุณค่าสู่สังคม และเพื่อรับมือกับ Climate Change องค์กรยุคใหม่จึงไม่ได้สนใจแค่กำไรอย่างเดียว แต่หันมามุ่งด้านการประหยัดพลังงานและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมตระหนักถึงองค์ความรู้ที่จำเป็น เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจ EFIN ประสบความสำเร็จ เปิดเวทีใหญ่ด้าน ESG เทรนด์การลงทุนโลก "ปลดล็อคศักยภาพ ESG สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ"

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต รวมถึง ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อภาคธุรกิจในด้านความยั่งยืน

พร้อมด้วย คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณวิน พรหมแพทย์ CFA, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ จำกัด ในฐานะนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ให้เกียรติเสวนาด้าน ESG กับโอกาสการเติบโตของภาคธุรกิจ และการลงทุน รวมถึง คุณทำเนียม ถนอมสังข์ และ ผศ.ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ Carbon Team มาปิดท้ายเรื่องการเริ่มต้นด้าน ESG กับองค์กร ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนคณะทำงานและสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมภายในงานสัมมนาอย่างคับคั่งเต็มพื้นที่ ณ โรงแรม Hotel Nikko Bangkok เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา