เขตจตุจักรรุดตรวจสอบ-เตรียมลงโทษผู้ขับขี่รถ จยย. รับจ้าง วิน BTS ดื่มแอลกฮอล์ขณะรับส่งผู้โดยสาร

07 Jun 2024

นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับบาดเจ็บขณะซ้อนท้ายวินรถจักรยานยนต์จากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิตโดยตั้งข้อสังเกตผู้ขับขี่อาจมึนเมาว่า สำนักงานเขตจตุจักร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะวิน BTS (ลานจอดรถ) ขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด ซึ่งได้รับแจ้งจากสมาชิกภายในวินว่า ผู้กระทำความผิดยังไม่ได้มาขับรถแต่อย่างใดและอยู่ระหว่างการติดตามตัวของกรมการขนส่งทางบกและสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

เขตจตุจักรรุดตรวจสอบ-เตรียมลงโทษผู้ขับขี่รถ จยย. รับจ้าง วิน BTS ดื่มแอลกฮอล์ขณะรับส่งผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ มีแนวทางการพิจารณามาตรการลงโทษผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกฮอล์ขณะรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติและเป็นอันตรายกับผู้ใช้บริการ โดยจะนำรายชื่อผู้กระทำความผิดเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เพื่อพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากเป็นการกระทำผิดตามประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ข้อ 13(5) ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ กรณีเสพสุรา หรือเล่นการพนันบริเวณสถานที่ตั้งวิน นอกจากนั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบ กวดขันและกำชับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

เขตจตุจักรรุดตรวจสอบ-เตรียมลงโทษผู้ขับขี่รถ จยย. รับจ้าง วิน BTS ดื่มแอลกฮอล์ขณะรับส่งผู้โดยสาร