ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ต้อนรับ "เสนาเพชร" คุณพุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน SPUIC

27 May 2024

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบหมายให้ อาจารย์สุภาภรณ์ เป๋รัตนสำราญ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม (SPUIC) ให้การต้อนรับ "เสนาเพชร" คุณพุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นนักแสดง ผู้กำกับละคร/ผู้กำกับภาพยนตร์ และพิธีกรชาวไทย ที่มีชื่อเสียงจากรายการ "ยุทธการขยับเหงือก" (ที่เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) พร้อมด้วยลูกสาวคนสวย "น้องเนเน่" ชญานิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่มีความสามารถพูดได้หลายภาษา และกำลังเข้าศึกษาต่อ AIRLINE BUSINESS (IAB) SPU ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ของ ม.ศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ต้อนรับ "เสนาเพชร" คุณพุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน SPUIC

"เสนาเพชร" คุณพุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร กล่าวว่า รู้สึกประทับใจต่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ตอบสนองต่อความต้องการผู้ประกอบการและตลาดงาน โดยเฉพาะการนำ AI เข้ามาใช้ในหลักสูตรการเรีนการสอนต่างๆ โดยเฉพาะ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม AIRLINE BUSINESS (IAB) สำนักหอสมุด ศูนย์กีฬาในร่ม ศูนย์สุขภาพ ม.ศรีปทุม ศูนย์อาหารและโภชนาการ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ สถานที่ครบครัน ทันสมัย เหมาะแก่การเรียนรู้ ผมมั่นใจว่า ลูกสาวของผมจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในอนาคต" คุณพุฒิพงศ์ กล่าว

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น เรียนรู้ภาษา เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี AI พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต   "เรายินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความใฝ่ฝัน  มุ่งมั่น  ตั้งใจเรียน  มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวศรีปทุม" ดร.โสภิต ภาโนมัย กล่าว

https://www.spu.ac.th/activities/45431

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ต้อนรับ "เสนาเพชร" คุณพุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน SPUIC