เก่งจริง! "Volunteer Life" ทีมเด็กดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ชนะเลิศยอดบริจาคโลหิตสูงสุด รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

27 May 2024

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำคณะมูลนิธิดั่งพ่อสอน โครงการเต็มใจ และผู้ชนะเลิศประเภททีมยอดโลหิตสูงสุด ประจำปี 2566 ทีม Volunteer Life จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวณัฏฐณิชา เกียรติสิริศรศรี นางสาวพิชญาพร พรหมจำปา นางสาวกนกทิพย์ ตรงชื่น นางสาววรัญญา ดีพิชัย นางสาวธัญชนก นิลใบ นายบารมี ศรีสมาน นางสาวศศิมา เตชะนัง นายนพคุณ น่วมโพธิ์ นายเมฆา วิลาศ และนาย ชาญชัย พลปัฐพี โดยมีอาจารย์ วีรภัทร สุธีรางกูร ที่ปรึกษาทีม และนักธุรกิจจิตอาสา นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ CEO แบรนด์ White Prestige นักเล่าเรื่องความสำเร็จ ที่ปรึกษาทีม เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลสันโตสะอาชาไนย ประเภททีมยอดโลหิตสูงสุด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งการได้รับถ้วยพระราชทานครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

เก่งจริง! "Volunteer Life" ทีมเด็กดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ชนะเลิศยอดบริจาคโลหิตสูงสุด รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการเต็มใจ โดยมูลนิธิดั่งพ่อสอน หวังกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจการให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมผ่านการแข่งขันทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนบริจาคโลหิต โดยมีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักธุรกิจ จิตอาสา (Mentor) จากแบรนด์ต่าง ๆ 23 แบรนด์ นอกจากได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยการใช้เลือดแล้ว ยังได้ปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย คาดว่าจะมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอย่างน้อย 20 แห่ง มีนิสิตนักศึกษารวมทีมเข้าประกวดอย่างน้อย 100 ทีม และได้รับโลหิตบริจาคอย่างน้อย 1,000,000 ซีซี ภายในปี 2566

เก่งจริง! "Volunteer Life" ทีมเด็กดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ชนะเลิศยอดบริจาคโลหิตสูงสุด รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ