คณะบัญชี SPU พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปันน้ำใจ ร่วมพัฒนาชุมชน

31 May 2024

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ACC SPU) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชน และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะบัญชี โดยมี อาจารย์สรวิชญ์ แหนไส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมผู้นำนักศึกษาคณะบัญชี SPU เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางกายและใจ ด้วยการเป็นผู้ให้ ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ทำแปลงเกษตร ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดโคกลำดวน จ.นครนายก

คณะบัญชี SPU พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปันน้ำใจ ร่วมพัฒนาชุมชน

จากนั้นเดินทางเข้าทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างภาวะผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม, กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ สำนักงานการท่องเที่ยว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะบัญชี SPU พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปันน้ำใจ ร่วมพัฒนาชุมชน