นิทรรศการ "ศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17"

31 May 2024

สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2567 โดยรวบรวมศิลปินทุกรุ่น ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปินต่างชาติ จำนวนกว่า 200 ท่าน ผลิตผลงานใหม่ๆ มาเผยแพร่ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ "ศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17"

การแสดงศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ นานาชาติ แห่งประเทศไทย ได้ จัดอย่างต่อเนื่องตลอด 17 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้นำผลงานของศิลปินไทยมากฝีมือมาแสดงร่วมกับศิลปินนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ได้ชื่นชมความสามารถของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานชุดใหม่ๆที่พัฒนามาสู่ความร่วมสมัยจากอดีตถึงปัจจุบัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ได้มีการพบและประสานสัมพันธ์ กันระหว่างศิลปินผู้ผลิตผลงานกับผู้สนใจงานศิลปะ และผู้สะสมผลงานระดับคุณภาพอีกด้วย

คุณนวลลออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ นานาชาติ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ เพราะมี ผลงานหลากรูปแบบจากหลายศิลปิน ทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติหลายท่านศิลปินระดับตำนานจำนวนมาก ศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์ ศิลปินรุ่นใหม่ๆฝีมือดีที่จะรับช่วงรักษางานศิลปะต่อไป และศิลปินต่างชาติอีก 9 ประเทศ จึงเป็นนิทรรศการที่รวมผลงานมากที่สุดที่ท่านจะได้ชื่นชม

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2567 ณ หอศิลป์ ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันจันทร์) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/VISUALofTHAI